สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้"

Admin |  2018-04-19 08:43:24 |  292 |  0 |  0 

 โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้” 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล

ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

IMG_5949.JPG

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ12 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ให้กับโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ภายใต้หัวข้อบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพประเทศไทย 4.0" 

22.jpg   21.jpg   20.jpg

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมถึงนโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือนโดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์

14.jpg   13.jpg   24.jpg

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการอภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0 โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/ เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เขต 7-10 / เกณฑ์จริยธรรมด้านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ โดย เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จริยธรรมด้านการขายและการตลาดของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการโดย ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ และกิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE โดย ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า มีผู้เข้าร่วประชุมทั้งสิ้น 119 คน เป็น กรรมการสภาฯ 7 คน วิทยากรตัวแทนในพื้นที่ 3 คน ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 109 คน

19.jpg   25.jpg   26.jpg

 

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์

3.jpg   4.jpg   10.jpg

6.jpg   9.jpg   12.jpg