สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประมวลภาพ "สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร พบผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน"

Admin |  2018-04-19 13:04:45 |  292 |  0 |  0 

โครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน” 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท 

ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ7 (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ให้กับโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน ภายใต้หัวข้อบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพประเทศไทย 4.0" 

5.jpg

 

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมถึงนโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการอภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0 โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/ เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ / เกณฑ์จริยธรรมด้านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ โดย เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จริยธรรมด้านการขายและการตลาดของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการโดย ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ และกิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE โดย ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า 

IMG_7157.JPGIMG_7140.JPG

IMG_7156.JPG

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ กรรมการสภาฯ ร่วมกับคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และ รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง

IMG_7282.JPG

IMG_7293.JPG

IMG_7298.JPG

IMG_7310.JPG