สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลสอบ รอบ1/2561

Admin |  2018-04-19 16:58:01 |  2511 |  0 |  0 

49 ประกาศผลสอบรอบ 1-2561.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศ

  1. รายชื่อผู้ที่สอบวัดความรู้ "ผ่าน"
  2. การดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1-2561.pdf ( Filesize : 1 MB )