สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนมิถุนายน 2561

Admin |  2018-05-18 15:46:15 |  1042 |  0 |  0 

ป้าย MTC เดือนมิถุนายน.png

การอบรม MTC-LA

  MTC-LA-02 รุ่นที่ 23 :  11-13  มิถุนายน 2561

MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14 : 21-23 มิถุนายน 2561

BW - แผนที่-2.jpg

 

                                                                                   

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -สภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561.pdf ( Filesize : 313 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -สภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561.pdf ( Filesize : 315 KB )