สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อผู้ส่งเอกสารถึงสภาฯ และส่งเอกสารไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

Admin |  2018-06-04 18:50:20 |  1637 |  0 |  0 

 

56 ประกาศรายชื่อรับเอกสาร และมีปัญหา 150561.jpg

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่มีการส่งเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาตมาถึงสภาฯ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

  2. เอกสารที่ส่งมาหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ยังคงมีอยู่ จะดำเนินการแจ้งในรอบถัดไป

  3. เอกสารในข้อ 1 จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการนับระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ในการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ และอื่นๆประกอบ

  4. เอกสารในข้อ 1 กรณีที่เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง สภาฯ จะดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ท่านสามารถติดตามได้จากข้อมูลในระบบของท่าน (มีการเปลี่ยนแปลงวันที่ใบอนุญาตหมดอายุรอบใหม่) และรอรับเอกสารที่สภาฯ จะดำเนินการจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ EMS 

รายการไฟล์แนบ :
610605 รายชื่อรับเอกสาร14 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม.pdf ( Filesize : 291 KB )