สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศเรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550

Admin |  2006-12-13 00:00:00 |  643 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง   การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๑ / ๒๕๕๐

                         

                             สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์   ประจำปี พ..๒๕๕๐

รายละเอียดอ่านใน file แนบ

รายการไฟล์แนบ :
exam1_50.doc ( Filesize : 92 KB )