สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือน กรกฏาคม

Admin |  2018-06-27 10:12:25 |  983 |  0 |  0 

MTC-LA กรกฏาคม.jpg

 

MTC-LA เดือนกรกฏาคม 2561

    - LA 09 รุ่นที่ 6  : 13 กรกฎาคม 61

    - LA 01 รุ่นที่ 28  : 23-24 กรกฎาคม 61

 

สถานที่ รร.เบสเวสเทิร์น  ถนนแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี   แบบฟอร์มจอง โรงแรมสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

 

BW - แผนที่-2.jpg

 

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -LA 09 เครื่องมือห้องปฏิบั.._.pdf ( Filesize : 340 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ - LA 01มาตรฐานงานเทคนิคการ.._.pdf ( Filesize : 339 KB )