สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561

Admin |  2018-07-16 15:40:17 |  3069 |  0 |  0 

66 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ2-2561.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่2-2561 

วันอาท์ิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561

สนามสอบกรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารแนบ)

สนามสอบส่วนภูมิภาค จำนวน 6 แห่ง (ตามเอกสารแนบ)

หมายเหตุ: รายชื่อแยกตามตัวอักษร ก-ฮ

                 หากท่านไม่มีรายชื่อ / ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 025800229

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 กรุงเทพ.pdf ( Filesize : 181 KB )
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 ขอนแก่น.pdf ( Filesize : 84 KB )
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 เชียงใหม่.pdf ( Filesize : 84 KB )
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 นเรศวร.pdf ( Filesize : 74 KB )
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 พะเยา.pdf ( Filesize : 72 KB )
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 วลัยลักษณ์.pdf ( Filesize : 77 KB )
ประกาศรับรายชื่อ 2-2561 สงขลานครินทร์.pdf ( Filesize : 83 KB )