สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Update: 7-8-2561 เพิ่มรายชื่อตกหล่นในประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผู้ที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม และรายชื่อส่งใบอนุญาตฯกลับ อัพเดตเอกสารถึง 13 กรกฎาคม 2561

Admin |  2018-08-07 06:47:33 |  7337 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อต่ออายุใบฯ 3-8-2561.jpg

ประกาศนี้ อัพเดตการรับเอกสารเข้าสำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ถึง 13 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

I. กลุ่มรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ จำนวน 4,011 ราย 

II. กลุ่มรายชื่อผู้ที่มีปัญหา ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จำนวน 183 รายขอให้ดำเนินตามคำแนะนำในเอกสารประกาศฯ เพื่อสำนักงานสภาฯ จะได้ดำเนินการต่อไป 

III. กลุ่มรายชื่อส่งใบอนุญาตฯกลับ จำนวน 91 ราย 

 

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานสภาฯ เบอร์ 02-580-0229 หรือ 092-849-8510 วันและเวลาราชการ***

 

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์
และอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร
เพิ่มรายชื่อตกหล่น 7 สิงหาคม 2561
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุฯ.pdf ( Filesize : 395 KB )
ประกาศรายชื่อผู้มีปัญหา.pdf ( Filesize : 71 KB )
ประกาศรายชื่อส่งใบอนุญาตกลับ.pdf ( Filesize : 55 KB )