สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขยายเวลา!!! การส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2019 ในงาน Thailand LA Forum 2019 หมดเขต 30 กันยายน 2562

Admin |  2019-09-18 10:28:50 |  7937 |  0 |  0 

Best Practice.jpg

ขยายเวลา!!! การแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวด

MT Best Practice Awards 2019

ในงาน Thailand LA Forum 2019

หมดเขต 30 กันยายน 2562

 

        ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2562 (MT Best Practice Awards 2019) การพัฒนาคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย

1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)
2. การผลิตผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R to R)
3. การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ (Innovation)
4. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและเครือข่ายบริการเทคนิคการแพทย์ (Quality Network)
5. โปรแกรมสารสนเทศต้นแบบ เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง และสามารถเผยแพร่ได้
            เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศได้นำผลการปฏิบัติในรูปแบบของงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพที่เป็นต้นแบบที่ดีของวิชาชีพมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วประเทศ

             ในการนี้สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเชิญชวนให้นักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เอกสารการสมัครประกวดสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

รายการไฟล์แนบ :
เชิญประกวด MT Best Practice Awards 2019.pdf ( Filesize : 303 KB )
เอกสาร 2.ใบสมัคร MT Best Practice Award 2018 (edit-1).doc ( Filesize : 126 KB )