สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ใกล้หมดเวลาแล้ว!!! ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2018 ส่งภายใน 15 กันยายน 2561 นี้

Admin |  2018-09-05 10:28:50 |  3201 |  0 |  0 

Picture5.jpg

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด  

MT Best Practice Awards 2018

              ประกอบด้วย

       1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)

       2. การผลิตผลงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R to R)

       3. การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ (Innovation)

       4. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการและเครือข่ายบริการเทคนิคการแพทย์ (Quality Network)

       5. โปรแกรมสารสนเทศต้นแบบ เป็นผลงานที่ใช้งานได้จริง และสามารถเผยแพร่ได้

 

โดยส่งถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561  เอกสารการสมัครประกวดสามารถโหลดได้ด้านล่างนี้

รายการไฟล์แนบ :
MT Best Practice Awards 2018.pdf ( Filesize : 204 KB )