สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 15

Admin |  2018-09-17 15:02:00 |  729 |  0 |  0 

Picture2.png

 

สถานที่ประชุม โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น  แจ้งวัฒนะ

"สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book  และข้อมูล, 

กราฟข้อมูลผล  IQC ในเดือนที่ทำ EQA   พร้อม %CV ในแต่ละเดือน  ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop 

Six Sigma ในวันที่ 2  และในวันที่ 3 จะมีการใช้

โปรแกรม  IQC Check  โดยจะเลิกการอบรมเวลา  14.30 น.

 

BW - แผนที่-2.jpg