สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561

Admin |  2018-10-01 01:00:00 |  5233 |  0 |  0 

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ ๓/๒๕๖๑

กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561      ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 ที่ www.mtc.or.th

วันที่ 31 ตุลาคม 2561         ปิดรับสมัครสอบ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561   สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 ทั้งภาครัฐ และเอกชน

                                             - สนามสอบส่วนกลาง โรงพยาบาลราชวิถี

                                             - ส่วนภูมิภาค ม.ขอนแก่น

วันที่ 24 ธันวาคม 2561       ประกาศผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561

***อ่านรายละเอียดประกาศฯ และดาวโหลดคำขอสมัครฯ

ตามเอกสารแนบด้านล่าง***

 

 

 
 

 
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3-2561.pdf ( Filesize : 262 KB )
คำขอสมัตรสอบ สนทพ.6 และ 17.doc ( Filesize : 184 KB )