สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2018 (ผ่านรอบแรก)

Admin |  2018-10-05 21:57:23 |  1486 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด

MT Best Practice Awards 2018 ที่ผ่านรอบแรก

ประเภทผลงาน : CQI   (จากจำนวนที่ส่ง 16 เรื่อง)

 1. โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร จ.ยโสธร
  • ​​เรื่อง ​การพัฒนากระบวนการขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ในการลดความผิดพลาดของการบ่งชี้สิ่งส่งตรวจ
 2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด ปทุมธานี
  • ​​​เรื่อง การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ
 3. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ประเภทผลงาน : Innovation  (จากจำนวนที่ส่ง 3 เรื่อง)

 1. บริษัทไบโอโมเลกุลล่าร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร​
  • เรื่อง ​​การพัฒนาชุดตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRAF ชนิด V600E เพื่อการแพทย์แบบแม่นยำ
 2. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ​​เรื่อง นวัตกรรมการยืนยันผลดารตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Webcam Microscope) ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
 3. บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ​​เรื่อง ยกระดับการสวมใส่ PPE อย่างมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

ประเภทผลงาน : Quality Network  (จากจำนวนที่ส่ง 2 เรื่อง)

 1. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  • เรื่อง ​​จากโครงการพระราชดำริต้นแบบ สู่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมโรคหนอนพยาธิแบบครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประเภทผลงาน : R to R  (จากจำนวนที่ส่ง 10 เรื่อง)

 1. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ​​เรื่อง การเปรียบเทียบผลการทดสอบ Tzanck test และ PCR ในการตรวจหาการติดเชื้อไวรัส Herpes จำแนกตามลักษณะแผลผิวหนังที่ต่างกัน
 2. บริษัทไบโอโมเลกุลล่าร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร​
  • ​​เรื่อง ความชุกและสายพันธุ์ของการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ในผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองในประเทศไทย
 3. โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร​
  • ​​เรื่อง การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อ CRE

ประเภทผลงาน : ประเภทผลงาน : โปรแกรมต้นแบบ  (จากจำนวนที่ส่ง 2 เรื่อง)

 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ระบบการจองการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

IMG_6357.jpg

กำหนดการนำเสนอผลงาน
โครงการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2561
(MT Best Practice Awards 2018)
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

08.30 น. เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนรายงานผู้นำเสนอผลงาน
09.00 – 10.10 น. นำเสนอผลงาน ประเภท CQI
10.20 – 10.40 น. นำเสนอผลงาน ประเภท Quality Network
10.45 – 11.00 น. พักเบรค
11.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงาน ประเภท R to R
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
                         คณะกรรมการประชุมสรุปผลรอบที่ 1
13.00 – 14.00 น. นำเสนอผลงาน ประเภท Innovation
14.00 – 14.20 น. ประเภทโปรแกรมสารสนเทศต้นแบบ
14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผล รอบที่ 2

*** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ File แนบด้านล่าง***

IMG_6358.jpg

รายการไฟล์แนบ :
กำหนดการนำเสนอผลงานรอบตัดสิน 61.pdf ( Filesize : 51 KB )
ประกาศรายชื่อส่งใบอนุญาตกลับ ขึ้นประกาศ 10-9-2561.pdf ( Filesize : 188 KB )