สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

หลักสูตรเพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2562

Admin |  2018-10-17 19:58:43 |  2453 |  0 |  0 

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดจัดโครงการอบรม ในปี 2562 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรม "มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ" รหัสหลักสูตร : MTC-LA-01 คะแนน CMTE=15.0

2. โครงการอบรม "เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560" รหัสหลักสูตร : MTC-LA-02 คะแนน CMTE=19.5

3. โครงการอบรม "การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560" รหัสหลักสูตร : MTC-LA-08 คะแนน CMTE=19.0

4. โครงการอบรม "เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รหัสหลักสูตร : MTC-LA-09 คะแนน CMTE=6.5

สามารถติดตามข้อมูลการจัดอบรมได้ที่ www.mtcouncil.org เพื่อความสะดวกในสมัครสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.mtc.or.th

 

รายการไฟล์แนบ :
แผ่นพับอบรม ปี 62.pdf ( Filesize : 2 MB )
โครงการอบรม MTC-LA 01 - edit.pdf ( Filesize : 191 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 02 - edit.pdf ( Filesize : 163 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 08 PLus - edit.pdf ( Filesize : 244 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 09 - edit.pdf ( Filesize : 187 KB )