สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

นายกและเลขาธิการ สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมกับทีมวิชาชีพด้านสาธารณสุข

Admin |  2018-10-22 14:30:16 |  540 |  0 |  0 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคิคการแพทย์ ได้รับเชิญ จากสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 โดยเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทาน แก่ Professor Emeritus Dr.Afaf Ibrahim MELEIS ผู้ประกอบวิชาชีพ พยาบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในองค์พระที่จักรีมหาปราสาทและรับพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง

1.jpg

 

และเช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2561 รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาฯ นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และเจ้าหน้าที่สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

2.jpg

 

3.jpg