สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลการตัดสินรางวัล MT Best Practice Award งาน Thailand LA Forum 2018 โดยสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-10-25 10:20:30 |  1550 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png     โลโก้ LA acc.jpg

ผลการตัดสินประกวดรางวัล  MT Best Practice Award 2018

จัดโดย  สภาเทคนิคการแพทย์

 

ประเภทผลงาน :  CQI   

รางวัลที่ 1    การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ

                  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี  โดย ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ 

ประเภทผลงาน :  Quality Network   

รางวัลชมเชย  จากโครงการพระราชดำริต้นแบบ สู่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ

                     ควบคุมโรคหนอนพยาธิแบบครอบคลุมทุกโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์

                     จังหวัดปัตตานี                      

                     โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   โดย ทนพ.นพดล  สีสุข

ประเภทผลงาน :  R to R

รางวัลที่ 1    การเปรียบเทียบผลการทดสอบ Tzanck test และ PCR ในการตรวจหาการติดเชื้อ

                  ไวรัส Herpes จำแนกตามลักษณะแผลผิวหนังที่ต่างกัน                      

                   สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ  โดย ทนพญ.บุษยมาศ  น้ำกลั่น

ประเภทผลงาน :  Innovation

รางวัลที่ 1    ยกระดับการสวมใส่ PPE อย่างมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน                         

                   บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด  กรุงเทพฯ โดย ทนพญ.กนกวรรณ  มาลากองและคณะ 

ประเภทผลงาน :  โปรแกรมต้นแบบ

รางวัลชมเชย   ระบบการจองการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

                      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ทนพญ.กฤษฎี  รัตนธรรมเมธี

หมายหตุ : สำหรับผู้ส่งผลงานประกวดทุกประเภทที่ผ่านรอบคัดเลือกที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถนำผลงานมานำเสนอเป็นโปสเตอร์ในงานประชุมครั้งนี้ได้โดยสอบถามข้อมูลได้ที่  นายสารัตน์   อาลีมีน  0814899648 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศผล MT Best Practice Award 2018 .pdf ( Filesize : 63 KB )