สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข่าวสมาชิกเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-10-26 08:12:49 |  2479 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข่าวสมาชิกทราบในขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตฯ สมาชิกจะได้รับทราบสถานะของตนเองดังนี้
1. เมื่อสมาชิกส่งเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตฯ สนง.จะตรวจสอบเอกสาร หากครบถ้วนสมบูรณ์ จะมี e-mail แจ้งให้สมาชิกทราบแต่ละบุคคล 
2. ถ้าเอกสารมีปัญหา ไม่ครบ จะมีการติดต่อขอเอกสารเพิ่มเติม
3. สถานะวันหมดอายุใบอนุญาตฯ จะถูกอัพเดต เช่น 14/10/2566 สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ด้วย account ของตนเอง
 
ปกติ.jpg
 
 
4. กระบวนการผลิดใบอนุญาตฯ ต่ออายุครั้งที่ 1 ใช้เวลาในการดำเนินการ 90 วัน
5. เมื่อมีการส่งใบอนุญาตฯ ต่ออายุ กลับให้สมาชิกทางไปรษณีย์ จะส่งอีเมล์แจ้งการส่งใบอนุญาตฯ ให้สมาชิกทราบ หากสมาชิกไม่ได้รับภายใน 7 วัน นับจากวันส่งไปรษณีย์ โปรดติดต่อ สนง.สภาฯ ที่ 092 8498510 วันเวลาราชการ  (9.00-17.00น.)
 
ems - Copy.jpg
 
 
ทางสำนักงานเลขาธิาการสภาฯ  ขออภัยในความล่าช้า ในขณะนี้ได้ออกหนังสือแจ้งการต่ออายุใบอนุญาตฯ สมาชิกสามารถพิมพ์ไดใน account ของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในระหว่างรอใบอนุญาตฯ ต่ออายุ ที่จะได้รับในเร็วๆนี้
 
 
รับรอง.jpg
 
อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรสภาเทคนิคการแพทย์
ลงประชาสัมพันธ์วันที่ 26 ตุลาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แล้ว
เพื่อนพ้องน้องพี่.. ไป ทำเรื่อง ต่ออายุ ใบอนุญาต ฯ สภาเทคนิคการแพทย์ หรือยังคะ?? ของพี่ ทำเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบจาก www.สภาฯ ได้วันหมดอายุ 14 ตค.2566 แล้ว.. ตอนนี้ อยู่ในขั้นตอน รอ สภาฯ ส่งใบอนุญาต จริง ฉบับใหม่ กลับมาให้ค่ะ