สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 (เพิ่มเติม)

Admin |  2018-11-14 10:22:21 |  2944 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

- ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00-16.00 น.

- ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 09.00-16.00 น

หมายเหตุ: รายชื่อท่าน (เอกสารแนบ) จะเรียงตามลําดับตัวอัษร ก - ฮ หากท่านไม่มีรายชื่อ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 086 025 9694 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบ 3-2561 (ส่วนกลาง โรงพยาบาลราชวิถี กทม.).pdf ( Filesize : 151 KB )
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบ 3-2561 (สนามสอบส่วนภูมิภาค ม.ขอนแก่น).pdf ( Filesize : 119 KB )
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบ 3-2561(เพิ่มเติม).pdf ( Filesize : 52 KB )