สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 2562

Admin |  2018-12-17 10:16:24 |  774 |  0 |  0 

มค. 62.jpg

 

      MTC-LA เดือนมกราคม 2562

     - MTC-LA 01 รุ่นที่ 29  : 7-8 มกราคม 62  @ รร.เบสเวสเทิร์น  ถ.แจ้งวัฒนะ

     - MTC-LA 09 รุ่นที่ 8  : 18 มกราคม 62  @ รร.ประจักษ์ตรา  จ.อุดรธานี 

 

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มจองโรงแรมเบสเวสเทิร์น ได้ที่ไฟล์แนบ ครับ  

 

BW - แผนที่-2.jpg

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -สภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 7-8 มค. 62_2.pdf ( Filesize : 360 KB )