สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

แจ้งเตือน!!! เทคนิคการแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีเลขที่ ท.น. 13501 เป็นต้นไป

Admin |  2019-01-10 08:23:00 |  4210 |  0 |  0 
โลโก้สภาเทคนิค copy.png
แจ้งเตือน!!!
จาก สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์
สำหรับ เทคนิคการแพทย์ผู้มีเลขที่ ท.น.13501 เป็นต้นไป 
 

คำแนะนำการต่ออายุใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  มีอายุ 5 ปี ตามที่ระบุไว้  และ ตั้งแต่ เลข ท.น.13501   จะเริ่มทยอยหมดอายุ 13 พฤศจิกายน 2561……. เป็นต้นไป 

2. สามารถยื่นต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตฯหมดอายุ 180 วัน ( 6 เดือน )

2.1 สำนักงานฯ จะมีอีเมลล์แจ้งเตือนให้สมาชิกทราบโดยตรง กรุณาเข้าระบบเพื่อปรับปรุงอีเมล์ หมายเลขโทรมือถือ สถานที่ปฎิบัติงานและ ที่อยู่ ให้ถูกต้อง จะได้ไม่พลาดข่าวสารเตือนจากสภาเทคนิคการแพทย์ 

2.2  ท่านสามารถยื่นขอต่ออายใบอนุญาตฯ จะต้องมีคะแนน CMTE 50 คะแนนขึ้นไป

2.3  ให้สมาชิกคลิ๊กเข้า website http://www.mtc.or.th/lic_ext_input.php เพื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ 

3. กรอกเอกสาร "คําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์" (สทนพ.21) แนบหลักฐานประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ  ดังนี้

3.1   สทนพ.21 ที่กรอกรายละเอียดแล้ว ติดรูปถ่าย 1 ใ

3.2  ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัวท่าปกติ  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวนอีก  4 รูป โปรดดูคำแนะนำเรื่องภาพถ่าย คลิ๊กเลย https://drive.google.com/drive/folders/1oT8G5w06dJ66Cxk0oyWCaXlgQqD_AQe_?usp=sharing

3.3  สำเนาใบอนุญาตฯที่หมดอายุ

3.4   แนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมของธนาคาร หรือการโอนเงิน ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแสดงและ    พิมพ์ได้จากระบบที่ทำได้ด้วยตนเอง

3.5   ซองเอกสารขนาด A 4 ที่ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ให้ส่งกลับพร้อม เบอร์มือถือ

3.6  หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์เท่านั้น  (ถ้ามี)

ตัวอย่างรูป.png

4. ส่งเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตฯ มาที่ สำนักงาน อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  (วงเล็บ มุมซอง  “ต่ออายุใบอนุญาต”) 

5. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 092 849 8510 

6. เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเอกสาร จะมีอีเมล์แจ้งตอบรับถึงสมาชิกทุกท่าน หรือให้แก้ไขกรณี ไม่ถูกต้อง หากเกิน 10 วันทำการไม่ได้รับ  สามารถติดต่อทาง Line @: mtcouncil2547 หรือ โทร 098-367-5311

7. ใบอนุญาตต่ออายุแล้ว จะจัดส่งทางไปรษณีย์  ภายใน 90 วันนับแต่วันที่มีอีเมล์ตอบรับ และ มีอีเมล์แจ้งวันที่ส่งไปรษณ๊ย์ EMS  หากเกิน7วัน ไม่ได้รับ สามารถติดต่อทางLine @ หรือ โทร 098-367-5311

 
อนุกรรมการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
อัพเดต 10 มกราคม 2562
 
 
 
 
 
 
รายการไฟล์แนบ :
คำแนะนำภาพถ่ายต่ออายุ new 620108.pdf ( Filesize : 208 KB )
ประาศ เตือน 13501.pdf ( Filesize : 101 KB )