สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการประจำปี 2562

Admin |  2019-01-04 18:50:17 |  1747 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

สภาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ทางการวิจัย R to R นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยจากงานประจำของนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ ที่ขอรับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และส่งเสริมการวิจัย R to R อย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ จึงเห็นควรจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการทำวิจัย R to R อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมต้องนำโจทย์ปัญหาการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา โดยต้องมีที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ และลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใข้ในการวิเคราะห์ สำหรับใช้ ประกอบการฝึกอบรม 

สถานที่ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 (ซอยข้างโรงพยาบาลสินแพทย์) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ระยะเวลา 3 วัน 2 40 ค รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562   รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 มีนาคม 2562

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

การสมัคร สมัครเพียงช่องทางเดียวได้ที่ www.mtc.or.th

              โดยโอนเงินเข้าบัญชี สภาเทคนิคการแพทย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 1420016105

              และ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง Email :     

              mtcouncilevent61@gmail.com

ดาวโหลด เอกสารเชิญอบรมและโครงการได้ที่เอกสารแนบ https://drive.google.com/drive/folders/1tLdDTGUiVsqOuh7snYAtomgKauq7GMuM?usp=sharing

รายการไฟล์แนบ :
โครงการอบรม+ใบสมัคร .pdf ( Filesize : 133 KB )
เชิญอบรม R2R + แก้ไขวัน รุ่น 2.pdf ( Filesize : 159 KB )