สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562

Admin |  2019-01-17 00:00:01 |  3206 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค.jpg

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง การรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1/2562

        สภาเทคนิคการแพทย์ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562

1.png

กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

 

วันที่ 17 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/256

- ที่ http://www.mtc.or.th/exam1.php เข้าเมนูการสมัครความรู้ฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  

ปิดรับสมัครสอบ

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 

สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562 ทั้งภาครัฐ และเอกชน

สนามสอบส่วนกลาง โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 มีนาคม 2562     

ประกาศผลสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2562

 - ผ่านทาง website: http://www.mtc.or.th เท่านั้น ไม่แจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์

              

2.png

***อ่านรายละเอียดประกาศฯ และแนวทางปฏิบัติการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  https://drive.google.com/file/d/1eFmNM236hyBsHna20hEgdvwK_I5IGL4q/view?usp=sharing

หรือดาวโหลดคำขอสมัครฯ จากเอกสารแนบด้านล่าง***

 

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
คำขอสมัตรสอบ สนทพ.6 และ 17.doc ( Filesize : 172 KB )
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการรับสมัครและการสอบความรู้ที่ 1-2562 (1).pdf ( Filesize : 7 MB )