สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบ 1/2562

Admin |  2019-02-25 16:56:34 |  1884 |  0 |  0 

ประกาศรายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวลา 09.00-16.00 น.

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่1/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ราชเทวี กรุงเทพฯ
เวลา 09.00-16.00 น.

รายชื่อตามเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบ 1-2562 (ขอนแก่น).pdf ( Filesize : 57 KB )
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบ 1-2562 (ส่วนกลาง).pdf ( Filesize : 82 KB )