สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนมีนาคม และเมษายน 2562

Admin |  2019-02-28 14:04:00 |  1886 |  0 |  0 

มีนา-เมษา.jpg

 

- LA 08 Plus รุ่นที่  16 : 21 - 23 มีนาคม2562   @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

   "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book  และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล  IQC ในเดือนที่ทำ EQA   พร้อม %CV ในแต่ละเดือน  

   ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigma ในวันที่ 2

- LA 09 รุ่นที่ 10 : 29 มีนาคม 2562   @ รร.สิงห์โกลเด้นเพลส หาดใหญ่ จ.สงขลา (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 )

- LA 01  รุ่น 30 : 8-9 เมษายน 2562  @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 

ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มจอง รร.เบสท์เวสเทิร์น  ได้ที่เอกสารแนบบด้านล่างนี้

BW - แผนที่-2.jpg

 

locationmap.gif  

รายการไฟล์แนบ :
โครงการอบรม MTC-LA 08 PLus - มีนาคม.pdf ( Filesize : 85 KB )
โครงการอบรม MTC-LA 09.pdf ( Filesize : 74 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -สภาเทคนิคการแพทย์ LA 01 รุ่น 30.pdf ( Filesize : 347 KB )