สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

Admin |  2019-04-20 06:09:55 |  908 |  0 |  0 

Picture1.jpg

 

- LA 9 รุ่นที่  11 :   3 พฤษภาคม 2562    @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

........................................

-  LA 02 รุ่นที่  29  : 12 - 14 พฤษภาคม 2562 @ รร.เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จ.นครสวรรค์

........................................

-  LA 02 รุ่นที่  26  : 3 - 5 มิถุนายน 2562  @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

........................................

- LA 08 Plus รุ่นที่  17 : 20 - 22 มิถุนายน 2562    @ รร.เบสเวสเทิร์น ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

"สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book  และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล  IQC ในเดือนที่ทำ EQA   พร้อม %CV ในแต่ละเดือนของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop"

........................................

ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มจอง รร.เบสท์เวสเทิร์น  ได้ที่เอกสารแนบบด้านล่างนี้

 

1548235572.jpg

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้อง MTC-LA 09 รุ่น 11 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562.pdf ( Filesize : 347 KB )
แบบฟอร์มจองห้อง MTC-LA 02 รุ่น 26 วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2562.pdf ( Filesize : 347 KB )
แบบฟอร์มจองห้อง MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 17 วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2562.pdf ( Filesize : 349 KB )