สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์  ที่ 14/2562 เรื่อง ผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ ครั้งที่ 1/2562

Admin |  2019-04-26 18:00:31 |  699 |  0 |  0 
โลโก้สภาเทคนิค copy.png
 
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ 
ที่ 14/2562
เรื่อง ผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตฯหมดอายุ
ครั้งที่ 1/2562
 
     ตามที่คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารจัดการ สำหรับผู้มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสะสม ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2562 นั้น
     
     บัดนี้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์มีมติอนุมัติผลสอบการประเมินความรู้ ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ครั้งที่ 1/2562 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน จำนวน 14 คน ตามรายละเอียดดังนี้
 
รายชื่อ.png
 
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
 
รายเซ็น.png
 
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลสอบการประเมินความรู้ความสามารถ กรณีใบอนุญาตหมดอายุ ครั้งที่ 1-2562.pdf ( Filesize : 43 KB )