สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศผลการสอบความรู้ครั้งที่ 1/2550

Admin |  2007-02-27 00:00:00 |  642 |  0 |  0 
 ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2550 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และการทดสอบความรู้ทางเทคนิคการแพทย์สำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 14 มกราคม 2550 นั้น บัดนี้ทางสภาเทคนิคการแพทย์ขอประกาศผลการสอบ ทั้งนี้โปรดติดตามรายชื่อผู้ที่สอบผ่านได้ใน file ที่แนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
exam1_50.xls ( Filesize : 99 KB )