สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รายชื่อผู้ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ (วันที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

Admin |  2019-05-06 17:23:11 |  1794 |  0 |  0 

ายชื่อผู้ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ (วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ท่านที่มีรายชื่อตามตารางข้างล่าง ขอความกรุณายื่นเอกสารต่ออายุใบอนุญาตพร้อมปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวทางเว็ปไซต์ www.mtc.or.th ในระบบสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และสภาฯสามารถติดต่อกับสมาชิกได้ (หากไม่มีการอัพเดท ท่านอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือน หรือข่าวสารที่สาคัญในการต่อใบอนุญาต)

name.png

หมายเหตุ หากมีข้อขัดข้อง สงสัย ติดต่อคุณนฤพร วาจาสิทธิ์ โทร 098-3675311 อีเมล์ naruporn.va@gmail.com

รายการไฟล์แนบ :
รายชื่อผู้ใบอนุญาตใกล้หมดอายุุ.pdf ( Filesize : 155 KB )