สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล โดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า และคำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2019-06-23 06:32:19 |  4284 |  0 |  0 

บทความ เทคนิคการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล เขียนโดย ทนพ.วิชาญ เกี่ยวการค้า

คำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ  โดย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์

ดาวโหลดเอกสารได้ที่เอกสารแนบ และสามารถเข้าไปทำข้อสอบออนไลน์ได้ที่ http://mtc.or.th/exam_do.php?skill_id=14%20&skill_group_id=13 

 

 

บทความปัสสาวะ.jpg

 

รายการไฟล์แนบ :
เทคนิตการแพทย์กับการไปเป็นพยานศาล.pdf ( Filesize : 102 KB )
คำแนะนำการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ.1.pdf ( Filesize : 134 KB )