สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

โครงการ Life begins with GHB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% ต่อปี จากการทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสมาชิกเทคนิคการแพทย์

Admin |  2019-08-20 18:51:02 |  7396 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.pngโลโก้-ธอส..jpg

 

สภาเทคนิคการแพทย์ ทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เพื่อสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ 

ธอส2.jpg

S__4874292.jpg

160843.jpg

สมาชิกสามารถนำหลักฐาน

    - หนังสำคัญการเป็นสมาชิก  สทนพ2.ใช้ได้ตลอดชีพ  หรือ

    - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.. ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

    - สทนพ 8 สทนพ 22 สทนพ 24 หรือบัตรสมาชิกที่ ยังไม่หมดอายุ ทั้ง สีฟ้า และ สีแดง

**** สามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยในดอกเบี้ยที่ต่ำ

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ghbank.co.th/product-detail/life-begins-with-ghb-2

 

ธอส.jpg