สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ควันหลงวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2562 กิจกรรมดีๆ เพื่อประชาชนชาวไทย

Admin |  2019-07-03 20:35:01 |  1011 |  0 |  0 
ควันหลงวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2562
 
โคราช.jpg
 
ชมรมเทคนิคการแพทย์โคราช ได้จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสา เทคนิคการแพทย์โคราช รวมใจ ห่วงใยประชาชน” โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน เภสัชกรทัศนัย ประยูรหงษ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รศ. ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ และคุณศิริพรรณ ชัชวาลวงศ์ ภริยาท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติมาร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต การแนะนำสุขภาพ และให้บริการตรวจระดับน้ำตาล ไขมันในเส้นเลือดแก่ประชาชน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงพลังจิตอาสา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงาน www.facebook.com/medtechkorat

“ผมคิดว่าอาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นอาชีพที่มีความสำคัญแต่อยู่หลังฉาก แต่อยู่เบื้องหลังของการทำงานของแพทย์ ของพยาบาล ผมเองก็มีความตั้งใจวันนี้ว่าจะมาให้กำลังใจคนที่ประกอบอาชีพในวิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้น ถึงแม้ว่าสังคมอาจจะไม่ทราบนักว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน แต่วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบ และก็มาแทนพี่น้องประชาชน เพื่อจะมาขอบคุณท่านที่ได้ช่วยดูแลสังคม ได้ช่วยดูแลบ้านเมืองมาตลอด ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีคนทราบทั้งหมด แต่มีคนไม่น้อยที่ทราบ อย่างน้อยผมทราบและก็มาให้กำลังใจในการที่ท่านจัดงาน และก็จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมา”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 
ตะวันออก.jpg
 
งานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 และกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มิย 62 ระยองรีสอร์ท จ.ระยอง กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายวิชาการทางการแพทย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานวิชาการของนักเทคนิคการแพทย์ การมอบรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ระดับเขต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่มาเป็นประธานในการประชุมและมอบรางวัลต่าง ๆ โดยมีนายสมพร จารึกกลาง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 6 กล่าวรายงาน
ระยอง.jpg
 
ช่วงกลางคืน จัดงานมุทิตาจิต ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ที่เกษียนอายุในปี 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ทำให้พี่น้องได้พบปะ รักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น วันที่ 29 มิย.ช่วงเช้า ทางชมรมห้องปฏิบัติการชันสูตรภาคตะวันออก ได้จัดงานวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยตรวจเลือดให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ ต.เพ จ.ระยอง ฟรี 13 รายการ เช่น Glucose HbA1C CBC ระดับไขมันในเลือด 4 ชนิด การทำงานของไต การทำงานของตับ และกรดยูริคโรคเก๊าท์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ คุณพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นเกียรติ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมช่วงเช้า และเป็นตัวแทนรับมอบเครื่องมือแพทย์จากผู้มีจิตกุศลบริจาคมอบให้ประชาชนในพื้นที่ ต.เพ ได้ใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED มูลต่า 100,000 บาท และเครื่องวัดความดันโลหิต มูลค่า 80,000 บาท มีประชาชนและพระภิกษุ มารับการตรวจในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 525 ราย ทางคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ท่านนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เครือข่ายภาคเอกชน ประชาชน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ นักเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และเป็นแรงกายแรงใจ ให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี