สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562

Admin |  2019-07-08 20:55:41 |  3432 |  0 |  0 

โลโก้สภา.png

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์

ครั้งที่ 2/2562

ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

• ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น.

• ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.นเรศวร, ม.วลัยลักษณ์ ,ม.สงขลานครินทร์ และ ม.พะเยา เวลา 09.00-16.00 น

ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ.

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2-2562 (สนามสอบส่วนกลาง).pdf ( Filesize : 457 KB )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2-2562(สนามสอบส่วนภูมิภาค).pdf ( Filesize : 405 KB )