สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

Admin |  2019-08-13 09:33:10 |  1042 |  0 |  0 

LA Forum 2019 logo.jpg

 

          ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิดการประชุม “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน” ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
          เพื่อให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ถึงนวัตกรรม และก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทางสภาเทคนิคการแพทย์ จึงได้จัด
          1. พื้นที่สำหรับการจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการบริการที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 50 โต๊ะ
          2. ชั่วโมงสำหรับบรรยายทางวิชาการของบริษัท จำนวน 4 หัวข้อบรรยาย
          3. การสนับสนุนอื่นๆ

 

          สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบขั้นตอนการแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ อาคารสภาวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          โดยขอให้แจ้งความจำนงกลับมาที่สภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตามเอกสารแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ที่ส่งมาพร้อมกันด้วยแล้ว ทั้งนี้ทางสภาเทคนิคการแพทย์ต้องขออภัยที่มิได้ระบุชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/สำนักงาน
 

ดาวโหลดเอกสาร: (ตามเอกสารแนบ)

1. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

2. ใบแสดงความจำนงสนับสนุนการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) “ประสานความร่วมมือเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

บูธ.png

รายการไฟล์แนบ :
เชิญจองบูธ LA forum 2019.pdf ( Filesize : 287 KB )