สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

Admin |  2019-09-06 16:30:43 |  2454 |  0 |  0 

 

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์

 

เหนือ.jpg

 

ดาวโหลด หนังเอกสารโครงการสือเชิญ โครงการ และใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
โครงสัญจร นครสวรรค์ ปชส. (ภาคเหนือ).pdf ( Filesize : 68 KB )
ใบสมัครลงทะเบียน (ภาคเหนือ).pdf ( Filesize : 43 KB )
ว 426 ปชส.ทั่วไป ผอ.รพ. (ภาคเหนือ).pdf ( Filesize : 99 KB )