สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลาง ครั้งที่ 2

Admin |  2019-09-06 16:58:35 |  2147 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ

ภาคกลาง ครั้งที่ 2

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

สนใจดาวโหลดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

 

กลาง.jpg

รายการไฟล์แนบ :
โครงสัญจร นครปฐม ปชส. (ภาคกลาง).pdf ( Filesize : 69 KB )
ใบสมัครลงทะเบียน (ภาคกลาง).pdf ( Filesize : 43 KB )
หนังสือ ว 431 ปชส.ทั่วไป ผอ.รพ. สัญจรภาคกลาง.pdf ( Filesize : 79 KB )