สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เชิญสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เขียนบทความ และออกแบบทดสอบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมสื่่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน http://www.mtc.or.th

Admin |  2019-09-13 12:07:00 |  1621 |  0 |  0 

 

โลโก้สภาเทคนิค copy.pngCMTE.jpg

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์

          เชิญสมาชิกเทคนิคการแพทย์ เขียนบทความ และออกข้อสอบออนไลน์ สำหรับกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ใน http://www.mtc.or.th 

ดูคำแนะนำสำหรับการเขียนบทความสั้นเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ได้ที่  http://www.mtc.or.th/news_show1.php?news_id=303

Slide2.JPG

 

 

Slide3.JPG

 

การสร้างเทมเพลต และองค์ประกอบของบทความออนไลน์

Slide4.JPG

 

 

บทความออนไลน์ แบ่งเป็น 18 หมวด

Slide4.jpg

 

อนุกรรมการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562