สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

Admin |  2019-09-29 17:37:03 |  2373 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

สนใจดาวโหลดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัครลงทะเบียน ได้ตามเอกสารแนบ

สัญจรอุบล.jpg

รายการไฟล์แนบ :
ว 457 ปชส.ทั่วไป ผอ.รพ. (โครงการสัญจร อุบลราชธานี).pdf ( Filesize : 197 KB )