สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

621011 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

Admin |  2019-10-11 17:26:30 |  1877 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์

ครั้งที่3/2562 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ณ สนามสอบ โรงพยาบาลราชวิถี ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ :รายชื่อจะเรียงตามลําดับตัวอักษร ก - ฮ 

หากไม่มีรายชื่อ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : นางสาวเตือนใจ พันชนะ มือถือ : 086 025 9694 

ประกาศส่วนกลาง.png

 

ประกาศส่วนกลาง1.png

 

ประกาศส่วนกลาง2.png

 

ประกาศส่วนกลาง3.png

 

ประกาศส่วนกลาง4.png

 

ประกาศส่วนกลาง5.png

 

ประกาศส่วนกลาง6.png

 

ประกาศส่วนกลาง7.png

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

ประกาศ.png

 

ประกาศ1.png

 

ประกาศ2.png

 

อนุกรรมการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

11 ตุลาคม 2562

รายการไฟล์แนบ :
3-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้-ส่วนกลาง.pdf ( Filesize : 267 KB )
3-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้-ขอนแก่น.pdf ( Filesize : 239 KB )