สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

08112019 รายชื่อหน่วยงานที่รับเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจําปี 2562 (Thailand LA forum 2019)

Admin |  2019-11-08 11:53:47 |  3969 |  0 |  0 

รายชื่อหน่วยงานที่รับเข้าร่วมพิธีมอบ

ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 8 ประจําปี 2562

(Thailand LA forum 2019)

 

*** ดูรายชื่อได้ที่ file แนบ

หากหน่วยงานใด ไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน หรือมีปัญหาสอบถามได้ที่สำนักงานสภาฯ 0928498510 ติดต่อคุณสารัตน์ เวลาราชการ

รายชื่อประกาศ.jpg

รายการไฟล์แนบ :
08112019 สรุปรายชื่อหน่วยงานเเข้ารับใบ LA 62.pdf ( Filesize : 78 KB )