สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

28102562 นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Admin |  2019-11-11 16:14:16 |  1418 |  0 |  0 

รมต7.jpg

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพญ.ศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาฯ และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแก่ ฯพณฯ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ ห้องประชุมขั้น4 อาคาร 1 กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ รับมอบนโยบาย และหารือในฐานะท่านรัฐมนตรีเป็นนายกสภาพิเศษ พร้อมกันนี้ได้มีการนำเสนอวิดิทัศน์ผลงานสภาเทคนิคการแพทย์วาระ 2560-2563 เพื่อผู้ประกอบวิชาชีพฯ และประชาชน

รมต1.jpg

ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย นำเสนอแนวทาง บทบาทหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ในความร่วมมือตามนโยบาย "ลดความแอดอัด" 

รมต9.jpg

การพูดคุย ปรึกษาหารือนั้น ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงหนึ่งในนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์ คือการลดความแออัด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก โดยมีการนำเสนอเรื่องการรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นอกโรงพยาบาล ขอให้ทางสภาเทคนิคการแพทย์ทำ Model เพื่อนำเสนอต่อไป

รมต8.jpg   รมต3.jpg

รมต5.jpg

 

อนุกรรมการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

11-11-2019