สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2005-10-23 00:00:00 |  567 |  0 |  0 

 เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านต้องการติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์
แต่ไม่ทราบจะติดต่ออย่างไร ปชส.สภาขอแจ้งสถานที่ติดต่อดังนี้

สภาเทคนิคการแพทย์
(ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ : 092-8498510

Email : medtechcouncil@gmail.com