สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2562 Thailand LA Forum 2019 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ)

Admin |  2019-11-22 23:19:20 |  1600 |  0 |  0 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2562 Thailand LA Forum 2019 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี   (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ)

ตรวจสอบรายชื่อ.jpg

รายการไฟล์แนบ :
2562 11 24 ประกาศรายชื่อลงทะเบียน LA Forum 2019.pdf ( Filesize : 182 KB )