สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 2563

Admin |  2019-12-15 23:27:20 |  2108 |  0 |  0 

Picture4.jpg

 

-MTC-LA 01 รุ่นที่ 32  6-7 มกราคม  2563      @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์   ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

.................................................................

- MTC-LA 01 รุ่นที่ 35 23-24 มกราคม  2563   @ โรงแรมรัตนชล  จ.ชลบุรี

.................................................................  

- MTC-LA 09 รุ่นที่ 13  31 มกราคม  2563       @ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์   ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

................................................................

ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มจอง รร.เบสท์เวสเทิร์น  ได้ที่เอกสารแนบบด้านล่างนี้

1555716113.jpg

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น MTC-LA 01 รุ่น 32.pdf ( Filesize : 345 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น MTC-LA 09 รุ่น 13.pdf ( Filesize : 346 KB )