สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

161262 ประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566

Admin |  2019-12-17 18:11:45 |  1604 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศ

คณะอนุกรรมการอํานวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์วาระที่ 6 พ.ศ.2563 – พ.ศ.2566

จำนวนกรรมการ ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร 

..............................................................

ประกาศเลือกตั้ง.png

ดาวโหลดประกาศและเอกสารการสมัครได้ที่เอกสารแนบ

 

รายการไฟล์แนบ :
161262แบบฟอร์ม แนะนำตัว เพื่อ ปชส..xlsx ( Filesize : 13 KB )
161262ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ.pdf ( Filesize : 232 KB )