สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

Admin |  2019-12-31 09:01:16 |  1504 |  0 |  0 

สารจาก รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

 

สาร1.jpg

สาร2.jpg

สาร3.jpg

รายการไฟล์แนบ :
สารนายกสภา 2020.pdf ( Filesize : 712 KB )