สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

02012563 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2020-01-02 09:00:00 |  4088 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

วาระที่ 6 พ.ศ. 2563- พ.ศ. 2566

ประกาศ กลต.png

 

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อได้ที่เอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/1yu32xmK67PpXLgJ6RSbW0k9JZy4XiWiy/view?usp=sharing

รายการไฟล์แนบ :
02012563 ประกาศ อกกต สภาฯ.pdf ( Filesize : 3 MB )