สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019) 24-26 พฤศจิกายน 2562

Admin |  2020-01-06 12:08:47 |  1348 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.pngโลโก้ LA acc.jpg

สรุปการจัดงานมหกรรมคุณภาพ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Thailand LA forum 2019)
24-26 พฤศจิกายน 2562

LA forum 2019  สรุปลง Fanpage 4 Jan 2019 edit.jpg

จำนวนผู้ร่วมงาน

• ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 956 คน 

• วิทยากรบรรยาย 20 คน 
• คณะทำงาน 46 คน
• ผู้มารับรางวัลและรับประกาศรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรวม 213 คน
• บริษัทห้างร้าน 100 คน 

รวมทั้งสิ้น 1335 คน 

Slide2.JPGSlide4.JPG

Slide5.JPG

Slide6.JPG

Slide7.JPG

Slide8.JPG

Slide9.JPG

Slide10.JPG

รายการไฟล์แนบ :
LA forum 2019 สรุปลง Fanpage 4 Jan 2019 edit.pdf ( Filesize : 4 MB )