สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

01282020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

Admin |  2020-01-28 19:21:04 |  2441 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อเลือกตั้ง.png 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

อจ สมชาย.png

(รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร)

ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 

โดยอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
01282020 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ 2563-2566.pdf ( Filesize : 1 MB )