สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

01302020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

Admin |  2020-01-30 17:24:43 |  4050 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์

เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566

 

ประกาศ e-voting.png

ประกาศ e-voting1.png

 

*** ให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เลือกวิธีการลงคะแนนได้ที่ https://evoting.iapp.co.th (อ่านรายละเอียดจากประกาศแนบ)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

อจ สมชาย.png

(รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร)

ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

 

ลงโดย อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

30 มกราคม 2563

 

รายการไฟล์แนบ :
01302020 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเเพทย์ เรื่อง กำหนดวันลงคะเเนนเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการเเพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563-2566 เรื่อง วิธีการลงคะเเนน เเละสถานที่ทำการตรวจนับคะเเนน.pdf ( Filesize : 63 KB )